Clou Krifa Animasjon 7
Clou Krifa Animasjon 10
Clou Krifa Animasjon 11
Clou Krifa Animasjon 2

I første omgang utviklet vi animasjonenes overordnede utrykk og definerte typiske personkarakterer. Vi tok utgangspunkt i de runde hjørnene i Krifas logo, og den karakteristiske lilla profilfargen. Resultatet ble en særegen stil som gjør at organisasjonen raskt kjennes igjen når filmene deles i sosiale medier.

I andre omgang jobbet vi med tekst, story og animasjon. Foreløpig er den første filmen lansert og delt i sosiale medier, mens den andre ligger på tegnebrettet. I alt skal vi utvikle seks filmer for Krifa som lanseres frem mot sommeren 2018.

Clou Krifa Animasjon 3
Clou Krifa Animasjon 4
Clou Krifa Animasjon 6
Clou Krifa Animasjon 8